زنان بلوچ در مبارزه با جمهوری اسلامی 

رسانک/ دختران آزادیخواه بلوچ در شهر دزاپ علیه حکومت خامنه ای اقدام به شعارنویسی کردند.

زنان و مردان آزادیخواه بلوچ با روش های مختلف در حال مبارزه با حکومت جهل و جنون هستند. این انقلاب تا روز آزادی و سرنگونی حکومت خامنه ای ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*