“دریا صفایی”، عضو پارلمان بلژیک کفالت سیاسی پنج زندانی بلوچ را بر عهده گرفت

به گزارش رسانک، “دریا صفایی” عضو پارلمان بلژیک کفالت سیاسی پنج شهروند بازداشتی بلوچ به نامهای “امید حسن زهی”، «جمشید حسن زهی»، «اسماعیل حسن زهی»، « بهزاد حسن زهی» و “فرشید حسن زهی” را که در خطر صدور احکام سنگین هستند، بر عهده گرفت.

خانم صفایی با اعلام این موضوع نوشت: «آنها به دلیل شرکت در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در معرض خطر اعدام هستند».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*