نخواهیم گذاشت خون شهدا پایمال شود و تا سرنگونی جمهوری اسلامی خواهیم ایستاد

رسانک/ شهید «احمد سارانی»، یکی از شهدای جمعه سیاه بلوچستان، است که در تاریخ ٨ مهر ماه ١۴٠١ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی کشته شد. 

دختر شهید احمد سارانی از داغی که شهادت پدرش بر دل او و دو برادر و یک خواهرش گذاشته می‌گوید.

“احمد سارانی” یکی از شهدای جمعه سیاه بلوچستان است. او، حدود ده روز از تولد آخرین فرزندش گذشته بود که شهید شد و فقط به مدت چند روز فرزندش را دید. 

جمهوری اسلامی با قتل عامی که در جمعه های خونین زاهدان و خاش انجام داد، ده‌ها کودک بلوچ را یتیم کرد. 

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*