گشت زنی نیروهای سرکوبگر در خاش

رسانک/ نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران با فرا رسیدن روز جمعه از ترس خیزش آزادیخواهان بلوچ در حال گشت زنی در خیابان های خاش هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*