شعار برچیده شدن جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد در زاهدان

رسانک/ مردم معترض در شهر دُزاپ (زاهدان) خواستار برکناری علی خامنه ای و برچیده شدن حکومت ننگین جمهوری اسلامی هستند.

آنان همچنین شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران سر می‌دهند و می‌خواهند هر چه زودتر این زندانیان آزاد شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*