خیزش مردم بلوچستان در زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۱، مردم بلوچ در شهر دُزاپ (زاهدان) با پایان مراسم نماز جمعه اعتراضات خود را با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.

مردم در حال شعار دادن
“مرگ بر خامنه ای
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر بسیجی
مرگ بر سپاهی” هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*