تداوم اعتراضات در زاهدان

رسانک/ اعتراضات مردمی در شهر دزاپ همچنان ادامه دارد.

زنان بلوچ با حضور در تظاهرات ضمن شعار دادن علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند:

“این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه”

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*