به باد، آتش نیز برتر شود/ انقلابی با اعدام مستمر شود

رسانک/ عزم جزم مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در این پلاکاردها مشهود است.

این مردم خون ها داده‌اند و با اعدام نه تنها کم نمی‌شوند بلکه خشم آنها بیشتر شده و عزم شان برای سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد.

تصاویری از اعتراضات مردمی در شهر دُزاپ
١٨ آذر ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*