اعتراض مردم در شهر مرزی پیشن

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۱، مردم در دورترین نقاط مرزی بلوچستان هم علیه جمهوری اسلامی به خیابان آمدند.

در شهر پیشن از توابع شهرستان راسک در نقطه صفر مرزی، مردم خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند و امروز تجمع اعتراضی و مسالمت آمیزی برگزار کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*