اعتراض مردم به اعدام شهروندان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۱، مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) بر علیه جمهوری اسلامی ایران بپاخاسته و خواستار توقف اعدام شهروندان علی الخصوص زندانیان بلوچ شدند.

مردم با نشانه رفتن روی علی خامنه ای و شعار دادن علیه او، مسئول همه این قتل ها را دیکتاتوری علی خامنه ای می‌دانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*