تجمع اعتراضی کودکان و نوجوانان سفیدابه در شمال بلوچستان

به گزارش رسانک، شامگاه پنجشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، کودکان و نوجوانان منطقه محروم سفیدآبه واقع در شمال بلوچستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها شعار «مرگ بر خامنه ای» سر دادند و اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*