بازداشت و بی خبری از یک شهروند بلوچ با گذشت ۶٨ روز در دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، بازداشت و بی‌خبری از وضعیت یک شهروند بلوچ که در شامگاه ٨ مهر ماه ١۴٠١، توسط نیروهای لباس شخصی در شهر دُزاپ (زاهدان) بازداشت شد، موجب نگرانی خانواده وی شده است.

هویت این شهروند بلوچ “عارف سرگرزهی (گرگیج)”، ٢٩ ساله، فرزند نورالله اهل منطقه شیرآباد شهر دُزاپ (زاهدان) توسط رسانک محرز گشته است.

یک منبع آگاه در این باره گفت: با گذشت بیش از شصت و هشت روز از بازداشت عارف، نه تنها ملاقاتی با خانواده نداشته، بلکه هیچگونه تماسی هم نتوانسته با خانواده‌اش بگیرد.

این منبع افزود: خانواده وی علیرغم پیگیری های مکرر نه از سوی دستگاه قضایی و نه از سوی نهادهای امنیتی پاسخی دریافت نکرده است.

گفتنی است که عارف یکی از نیروهای انتظامات در مسجد مکی بوده که به مجروحان جنایت جمعه سیاه کمک کرده است.

بر اساس این گزارش، این شهروند ساعاتی پس از کشتار مردم نمازگزار توسط نیروهای امنیتی و نظامی در خیابان دانشگاه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

لازم به ذکر است که پس کشتار مردم نمازگزار در شهر دُزاپ (زاهدان) در ٨ مهر ماه ١۴٠١ و بدنبال آن، اعتراضات گسترده مردمی، نهادهای امنیتی صدها شهروند بلوچ را بازداشت کرده اند. بسیاری از این افراد تاکنون از حق تماس با خانواده و گرفتن وکیل محروم بوده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*