خطر اعدام قریب‌الوقوع یک زندانی بلوچ در زندان زاهدان/ تهدید خانواده زندانی توسط مسئولان زندان

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، مسئولان زندان مرکزی دُزاپ (زاهدان) در تماسی تلفنی با خانواده “ناصر عمرزهی” ، زندانی محکوم به اعدام اعلام کردند که طی روزهای دوشنبه یا یا سه‌شنبه ١۴ یا ١۵ آذر ماه حکم اعدام ناصر را اجرا میکنیم.

بر اساس این گزارش، مسئولان زندان پس از اعلام این خبر به خانواده این زندانی بلوچ گفته اند که جسد فرزندشان را تحویل خواهند داد.

گفتنی است که این اقدام مسئولان زندان بیش از حد خانواده این رندانی را تحت شکنجه روحی و روانی قرار داده است.

گفتنی است ناصر عمرزهی ۷ آذر ماه به همراه چند زندانی دیگرکه با وی نسبت فامیلی نزدیک دارد در یک پرونده مشترک جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی انتقال شده بودند که حکم همراهان وی، محمد امین عمرزهی و عبدالنبی مزارزهی (نورمحمد) روز ٧ آذر ماه اجرا شد و ناصر به همراه انوشیروان عمرزهی به داخل بند منتقل شدند. روز ۱۳ آذر ماه حکم انوشیروان اجرا شد و ناصر آخرین فرد این پرونده تهدید به اجرای حکم اعدام شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*