حضور چندهزار نفری معترضان در زاهدان

رسانک/ معترضان به جمهوری اسلامی در زاهدان بسیاری از خیابان های شهر را به تسخير خود درآورده اند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار سر می‌دهند.

نیروهای سرکوبگر راه مردم معترض در خیابان خیام و مدرس را بسته اند.

خواست مردم بلوچستان، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است و تا حصول پیروزی و آزادی به این اعتراضات ادامه می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*