تداوم اعتراضات زنان بلوچ در خیابان های دزاپ

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١١ آذر ماه ۱۴۰۱ ، زنان بلوچ همچنان در خیابان های دزاپ (زاهدان) علیه حکومت خامنه ای حضور دارند و شعار سر میدهند.

روز به روز اعتراضات در بلوچستان در حال گسترش است و هم اکنون زنان آزادیخواه بلوچ همانند مردان بلوچ علیه حکومت خامنه ای به خیابان ها می آیند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*