هشدار به جمهوری اسلامی: دختران بلوچ بازداشت شده، آزاد شوند

رسانک/ بدنبال اعتراضات مردمی در بلوچستان به قتل مهسا (ژینا) امینی و تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چهبار، ابراهیم کوچکزایی به یک دختر پانزده ساله بلوچ ،نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران بسیاری از شهروندان بلوچ را بازداشت کردند.

روز گذشته ٢٢ مهر ماه ١۴٠١، مردم در شهر دُزاپ، بار دیگر شجاعت را معنا کردند و دقیقا به محلی آمدند که صدها نفر از برادران و خواهران خود را پس از جنایت هولناک نیروهای رژیم جمهوری اسلامی از دست داده بودند.

یکی از خواسته‌های مهم معترضان، آزادی خواهران دربند بود که با برگشتن به محل قتل عام و مطرح کردن این خواسته، هشدار جدی به رژیم جمهوری اسلامی دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*