خبر

سخنرانی کوبنده و محکم مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت شهرستان راسک در حمایت از دختر پانزده ساله بلوچ

به گزارش رسانک، روز جمعه ١۵ مهر ماه ١۴٠١، مولوی عبدالغفار نقشبندی ،امام جمعه موقت شهرستان راسک طی مراسم نماز جمعه گفت: “سوگند یاد میکنم که در بیان قضیه دختر …..ادامه خبر