خبر

شعارنویسی در زابل

رسانک/ جوانان در شهرستان زابل (نصرآباد) نیز با شعارنویسی بر روی دیوار مراکز دولتی به انقلاب پیوسته‌اند. شمال استان بلوچستان و سیستان بواسطه اهمال کاری جمهوری اسلامی در گرفتن حق‌آبه …..ادامه خبر