خبر

بیانیه مشترک ۴٣ سازمان حقوق بشری: “سازمان ملل جلسه ای ویژه برای رسیدگی به وضعیت سرکوب مرگبار معترضان برگزار کند”

به گزارش رسانک، مجموعه خبری_تحلیلی رَسانْک، در کنار ۴۲ سازمان حقوق بشری دیگر با انتشار بیانیه ای مشترک، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که جلسه ویژه ای …..ادامه خبر