خبر

تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سمت خودروی نیروهای مرصاد و واژگونی آن در ايرانشهر

به گزارش رسانک، شامگاه امروز یکشنبه ٨ آبان ماه ۱۴۰۱، افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به سمت یک خودروی نیروهای مرصاد در خیرآباد شهرستان پهره (ايرانشهر) باعث واژگونی آن شدند. …..ادامه خبر

خبر

ویدیویی از دفاع مشروع جوانان بلوچ در حوالی زاهدان پس از کشتار در داخل شهر توسط نیروهای نظامی

به گزارش رسانک، شامگاه جمعه ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از آنکه نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی به سمت معترضان در شهر دُزاپ (زاهدان) تیراندازی کرده و شماری …..ادامه خبر

خبر

خدانور زنده است

رسانک/ خدانور لجعی یکی از شهدای جمعه سیاه (٨ مهر ماه ١۴٠١) در شهر دُزاپ (زاهدان) است که با تیراندازی مستقیم به نیروهای امنیتی کشته شد. نیروهای نژادپرست جمهوری اسلامی …..ادامه خبر