خبر

فریب حقوقی بیانیه شورای تامین بلوچستان/ فرق بسیار مهم و اساسی “قصور” و “تقصیر” از نظر قانون و حقوق قضایی

در بیانیه شورای تامین با فریب و کلک آمده است: “ضمن پذیرش “قصور” برخی از ماموران و عزل رئیس وقت کلانتری ١۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان” در این بیانیه نیرنگ …..ادامه خبر