همراهی و حمایت کامران براهویی از مردم معترض دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، در پی تحقیقات مجدد بعمل آمده درباره کامران براهویی در مورد همکاری ایشان با نهادهای نظامی و امنیتی مشخص شد که نامبرده در سال ۹۶ پایگاه و سلاح های بسیج را که در اختیار وی بوده به سپاه تحویل داده و بنا به گفته منابعی؛ «ایشان اخیرا همکاری با ارگانهای مذکور نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت و در کنار مردم و خانواده های شهدای جمعه خونین در کنارشان تا رسیدن به حقوق شان خواهد بود».

لازم به ذکر است پیشتر خبرهایی در مورد نقش کامران براهویی در سرکوب معترضان زاهدان منتشر شده بود که مجموعه رَسانْک، پس از تحقیقات مجدد و صحت موضوع و تماس با منابع مختلف در این باره، مشخص شد که وی اخیرا همکاری با ارگانهای امنیتی و نظامی نداشته و عنوان داشته که نخواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*