برای دزاپ (زاهدان)

رسانک/ امروز سه‌شنبه ١٢ مهر ماه ١۴٠١، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برای دزاپ شعار سر دادند.

گفته می‌شود بسیجی ها از دانشجویان عکس‌برداری کرده‌اند.

جنایت رژیم جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، جنایتی نابخشودنی است و اتحاد مردم ایران را بیشتر از پیش کرده است.

گفتنی است که تا امروز ١٢ مهر ماه ١۴٠١، دستکم هویت ٨٢ شهروند بلوچ که در ٨ مهر ماه ١۴٠١ در جمعه سیاه بلوچستان به قتل رسیدند، محرز گشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*