تذکر نماینده کهنوج به وزیر صمت در خصوص شرکت معدنی فاریاب

رسانک/ منصور شکراللهی عضو مجلس ایران در یک تذکر به وزیر صمت گفت: از وزیر صمت می خواهیم که سهام کارخانه فاریاب شهرستان منوجان را به مردم واگذار کنند چرا که مردم از این موضوع استقبال می کنند.

وی در تذکری شفاهی به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص شرکت معدنی فاریاب شهرستان منوجان بیان کرد: مدیرعامل این شرکت وضعیت بسیار وخیمی برای کارگران بومی آنجا ایجاد کرده است. درآمد این کارخانه بسیار بالاست و چند بار در این خصوص با وزیر صنعت و معدن تماس گرفتم ولی جواب ندادند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران در ادامه افزود: وضعیت بسیار بحرانی است و از وزیر صنعت و معدن می خواهیم که سهام این کارخانه به مردم واگذار شود و مردم هم از این موضوع استقبال می کنند.

این در حالی است که بسیاری از مسئولین از جمله خود منصور شکراللهی تاکنون به هیچ یک از شعارهایی که در زمان انتخابات داده بود، عمل نکرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*