وضعیت فوق بحرانی طوفان باد و باران در بلوچستان

رسانک/ هم اکنون توده قدرتمندی که از طرف شرق بلوچستان وارد غرب بلوچستان شده در حال درهم کوبیدن منطقه است.

همچنین توده های دیگری در شرق بلوچستان برای وارد شدن به غرب بلوچستان صف کشیده اند که در صورت وارد شدن این توده ها وضعیت بدتر خواهد شد.

شهروندان در بلوچستان خصوصاً در جنوب از حضور در فضای باز و بیرون از منازل به شدت پرهیز کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*