خبر

مراکز بهداشتی از عوامل اصلی تشدید کرونا در بلوچستان /رها کردن ضایعات بیمارستانی در کوچه و خیابان

رسانک/در هفته های اخیر در اکثر شهرهای استان بلوچستان و سیستان، همه گیری بیماری کووید۱۹ رشد صعودی به خود گرفته و وضعیت شدیدا بحرانی و غیر قابل کنترل شده است. …..ادامه خبر