خبر

بخش هایی از سخنرانی مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه شهرستان شستون/ افتتاح بیمارستان ایرانمهر “افتضاح” بود نه افتتاح

به گزارش رسانک، روز ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در مورد وضعیت زیرساخت های بسیار ضعیف بهداشتی دولت را مقصر اصلی دانست. امام جمعه شهرستان شستون (سراوان) …..ادامه خبر