خبر

گسترش بی‌سابقه‌ی همه‌گیری کرونا در استان بلوچستان و سیستان جان ھزاران نفر را می‌گیرد

ویروس مهلک کرونا در بلوچستان و سیستان با کمبود مراکز درمانی، امکانات و تجهیزات پزشکی و آگاهی‌رسانی لازم از یکسو و بی‌تفاوتی مقامات مسئول و نبود اراده‌ی دولتی در کنترل …..ادامه خبر

خبر

مولوی ساداتی: بی مسئولیتی؛ استان بلوچستان و سیستان و شهرستان شستون را با بحران مواجه کرده است/ اهانت در شأن یک استاندار نیست

به گزارش رسانک، سید عبدالصمد ساداتی، امام جمعه شهرستان شستون (سراوان) در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰ این شهرستان از دولتمردان بدلیل کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و …..ادامه خبر