خبر

کندر در آتش!

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ ، آتش سوزی که از روز گذشته در روستای تفریحی کندر و روستاهای اطراف در بخش آسمینون منوجان آغاز شده است، …..ادامه خبر

خبر

حرکت قابل تحسين فرماندار شهرستان دشتیاری در جمع آوری زباله های روستای نوبندیان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰، فرمانداری شهرستان دشتیاری در اقدامی تحسين آمیز علاوه بر جمع آوری زباله های بجا مانده در کنار خیابان اصلی روستای نوبندیان، …..ادامه خبر