خبر

قدمت هلیل‌رودِ جیرفت به پارینه‌سنگی رسید

به گزارش رسانک، دستاوردهای نخست بررسی پارینه‌سنگی «جیرفت» که در راستای تکمیل نقشه باستان‌شناسی صورت گرفت، نشانگر وجود استقرارهای دوران پارینه‌سنگی میانی و احتمالا پارینه‌سنگی قدیم در حوزه هلیل‌رود است. …..ادامه خبر