اینجا بانک صادرات در نوبندیان از توابع شهرستان دشتیاری است.

ارسالی

اینجا بانک صادرات در نوبندیان از توابع شهرستان دشتیاری است. اینجا که بسیاری از کسبه و مردم دور و اطراف برای کار و خرید می آیند هیچ امکانات و خدماتی که بتواند پاسخگوی مردم باشد، ندارد.

نوبندیان فقط یک بانک صادرات دارد که نسبت به جمعیتی که روزانه به نوبندیان می آیند بسیار کوچک است بطوری که حتی جا برای وایستادن هم گیر نمی آید.

این بانک بیشتر کارهای صرافی و حوالجات را انجام می دهد و هیچ توجهی به مردم عادی ندارد. مردم برای یک کار کوچک مثل افتتاح حساب باید چند روز رفت و آمد کنند تا کارشون راه بیافتند.

این مردم ممکن است کیلومترها راه را بپیمایند تا به تک بانکی که اینجا موجود هست برسند.

دشتیاری شهرستان شده ولی کمترین امکانات خدماتی را هم هنوز ندارد، وفقط اسمش تغییر کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*