خبر

تخریب منازل کپری سیلزدگان بخش زرآباد توسط اداره منابع طبیعی و ماموران انتظامی/ بازداشت سه شهروند بلوچ

به گزارش رسانک به نقل از رصد، صبح روز گذشته ۳ بهمن ماه ۹۹، اداره منابع طبیعی با همکاری ماموران انتظامی، منازل کپری سیلزدگان بلوچ در شهرک جُهلو بخش زرآباد …..ادامه خبر