خبر

انتقاد مولوی عبدالغفار نقشبندی نسبت به عدم استخدام نیروهای بلوچ توسط رژیم ایران

به گزارش رسانک، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهر راسک از بی توجهی مقامات حکومتی جهت استخدام بومی ها در پست های مدیریتی همچون حوزه‌های سیاسی و امنیتی انتقاد …..ادامه خبر