خبر

روحانیون بلوچستان تخریب فنداسیون مسجد جامع پهره را محکوم کردند/ مولوی عبدالحمید برای پیگیری به تهران رفت

به گزارش رسانک، در پی اقدام فراقانونی تخریب فنداسیون مسجد جامع پهره توسط متولیان قانون در این شهر، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مرکز بلوچستان شهر دُزاپ جهت پیگیری …..ادامه خبر

خبر