خبر

مولوی عبدالحمید: مساجد را امنیتی و سیاسی نکنید/ مسئولین غیربومی از افراد بومی مشورت بگیرند

رسانک/ پس از تخریب فنداسیون مسجد جامع شهر پهره توسط عوامل افراطی و سپاه بسیاری از مردم بلوچ و روحانیون بلوچستان واکنش تندی نسبت به آن نشان دادند.   مولوی عبدالحمید …..ادامه خبر