خبر

نامۀ روحانیون و مدیران مدارس دینی اهل‌سنت بلوچستان و سیستان به حسن روحانی

به گزارش رسانک، روحانیون و مدیران مدارس دینی اهل‌ سنت بلوچستان و سیستان در نامه‌ای به حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور، «استقلال مالی مدارس و مراکز دینی»، «تأمین آزادی‌های مذهبی مصرح در …..ادامه خبر