خسارت بیش از ۶٠٠ میلیارد ریالی برودت هوا به بخش کشاورزی بلوچستان

رسانک/ معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان بلوچستان و سیستان گفت: “بر اثر برودت و سرمای شدید دی‌ماه سال جاری بر اساس آخرین برآورد ۶٠٢ میلیارد و ٢۴٢ میلیون ریال به اراضی زراعی و باغی، واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های بخش کشاورزی استان خسارت وارد گردید.

فریدالدین سلیمی افزود: سرمای شدید کم سابقه ١٠ هزار و ٨٠ هکتار از اراضی زراعی زیر کشت محصولات سبزی و صیفی و علوفه، ۵ هزار و ٩۶ هکتار باغات موز و میوه‌های گرمسیری، محصولات گلخانه‌ای در ١٢٩٠ باب  گلخانه و یک واحد مرغداری زیان وارد نمود.

وی تصریح کرد: فقط ١٢٠ هکتار از اراضی کشاورزی آسیب دیده تحت پوشش‌ بیمه بوده و نیاز است که کشاورزان محترم نسبت به بیمه اراضی زراعی و باغی خود بموقع اقدام نمایند تا در چنین شرایطی بتوان به آنان غرامت پرداخت نمود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: بیشترین خسارت سرمازدگی در شهرستانهای پنوج، گه، دشتیاری، سب_سوران، بنپور، پهره، کسرکند، شستون، دلگان، کنرک و واش میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*