بی حرمتی به شهروندان پهره توسط کارمندان شرکت نفت این شهرستان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹، کارمندان شرکت نفت پهره در اقدامی فراقانونی مدارک شهروندان این شهر را که جهت دريافت مدارک برای تحویل صد لیتر سهمیه نفت سفید مراجعه کرده بودند را در داخل کوچه پرت و در هوای سرد از آنان خواستند تا خودشان مدارکشان را پیدا کنند. 

این اقدام غیرقانونی و بدور از احساس مسئولیت در حالی توسط کارمندان شرکت نفت انجام گرفته که شهروندان جهت تحویل گرفتن سهمیه خود در میان همه گیری ویروس کرونا از ابتدا تا انتها در صف های ثبت نام سامانه، تحویل دادن درخواست به شرکت نفت و سپس ساعتها و شاید روزها در صف تحویل آن بایستند. 

گفتنی است که کارمندان ناحیه نفت پهره از گشودن درب های این شرکت نیز سر باز زده و مدارک شهروندان را از بالای دیوار به سمت مردم پرت کرده اند. 

بی کفایتی مسئولین و عدم واکنش مقامات بالاتر به این بی حرمتی نشانه عدم توانایی رژیم جمهوری اسلامی ایران در کنترل زیرمجموعه های خود میباشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*