طرح توسعه سواحل مکران یا تصرف سواحل بلوچستان

رسانک/ طرح موسوم به “توسعه سواحل مکران” شاید به ظاهر و روی کاغذ به نفع ملت بلوچ خواهد بود اما زمانیکه به بطن طرح توجه شود متوجه استارت زدن تصرف سواحل بلوچستان خواهید شد.

در این میان شهر چهبار در سواحل بلوچستان یکی از شهرهایی است که بیشترین حاشیه نشینی را دارا بوده که حاشيه نشینان پایین ترین شاخص های زندگی را دارند. روستاهایی مانند کمب، مرادآباد، عثمان آباد، رمین، محله پشت پمپ بنزین و جنگلوک که مدتی پیش در حادثه ای شک برانگیز خیلی از مردم، عملا بی خانمان شدند از جمله این این مناطق هستند.

مردم مناطق حاشیه نشینی که زیر خط فقر و فاقد حداقل امکانات شهری رفاهی همچو آب، برق ، گاز، فضای بهداشتی و آموزش هستند. مردمی که دیگر با گذشت چهل سال از عمر جمهوری اسلامی رنگ ناامیدی به خود گرفته اند.

اقلیم بلوچستان با دارا بودن معادن و منابع طبیعی فراوان بدلیل سیاست های فقر تحمیلی رژیم ایران، گرفتار فقر شده است.

بنابراین با دیدن این حقایق، توسعه ای که رژیم جمهوری اسلامی ایران از آن حرف می زند برنامه ای جز کوچاندن و تصرف زمین های مردم بلوچ را تداعی نخواهد کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*