خبر

تبعید چندین تن از دراویش گنابادی به بلوچستان

بر اساس حکم صادره دادگاه، سخاوت سلیمی، احمد براکوهی، مجید رشیدی، مهدی مهدوی و مرتضی کنگرلو شهرستان گِه واقع در استان بلوچستان و سیستان، محمود براکوهی، علیرضا آزادروش شهرستان کهنوج واقع در مناطق منفک شده بلوچستان، سینا انتصاری و مجتبی بیرانوند به شهرستان میرجاوه، علیرضا لک شهرستان منوجان واقع در رودبار زمین و مهدی ایزدپناه عازم شدند. …..ادامه خبر