خبر

آموزش خشونت در کلاس های درس بلوچستان

ضربه بر سر دانش آموزان در بلوچستان بارها به مرگ دانش آموز منجر شده است، از جمله در روستای چاه علی از توابع شهرستان گه، که دانش آموز پانزده ساله توسط معلم در کلاس با کوبیدن کتاب بر سر، به قتل رسید. علت کوبیدن کتاب بر سر دانش آموز فراموش کردن یکی از کتب در خانه بود. …..ادامه خبر