حقوق زنان

بیانیه‌ی کمیته‌ى رفع تبعیض و ستم جنسیتى حزب مردم بلوچستان در ارتباط با تبعیض و خشونت علیه زنان

حاکمیت چھل ساله‌ی رژیم جمهوری اسلامی بر ایران و تصویب قوانین ایدئولوژیک و فرقه گرایانه‌ی مذھبىِ مردسالار، تبعیض آمیز و عدالت ستیز در جامعه، خشونت و تبعیض علیه زنان و …..ادامه خبر

خبر

تهدید سپاه تروریستی به آتش زدن سرمایه شهروندان سوختبر

به گزارش رسانک، فرمانده نیروی #سپاهتروریستیپاسداران، اخیرا #سوختبران_بلوچ در بنادر بلوچستان را تهديد به آتش شناورهایشان کرده است. در استان بلوچستان و سیستان به علت نبود زیرساخت‌های اقتصادی و شغل …..ادامه خبر

خبر

پیام شما؛این شلوار رو از بازار دزاپ خریدیم. لباس های آلوده و استفاده رو از شهرستان ها و خصوصا تهران برای مردم بلوچ می فرستند.

(پیام های ارسالی لزوما نمی توانند نظر رسانک باشند.) ارسالی بيمارستان مسیح دانشوری مرکز بیماری کرونا است که کلیه بیماران بستری شده آن آلوده به ویروس کرونا هستند. لطفاً این …..ادامه خبر