خبر

اعلام وضعیت قرمز در چندین شهر بلوچستان

استان بلوچستان و سیستان از جمله اولین استان هایی بود که دولت حسن روحانی آن را به عنوان دارای وضعیت سفید مطرح کرد. این دستور دولت با واکنش تند فعالان سیاسی و اجتماعی اقلیم بلوچستان مواجه شد ولی هیچ تاثیری در تصمیم رئیس جمهور نداشت. …..ادامه خبر

ارسالی شما
خبر

غرق شدن یک نوجوان در هوتگ در سایه نبود شبکه آبرسانی

هوتگ ها در حالی همچنان قربانی می گیرند که باتوجه به بارش های اخیر دو سد پیشن و زیردان در بالادست منطقه دشتیاری پر شده اند ولی در نبود شبکه آبرسانی ساکنان بسیاری از روستاها مجبور به استفاده از آب هوتگ میباشند. …..ادامه خبر