خبر

طرح توسعه سواحل مکران یا تصرف سواحل بلوچستان

در این میان شهر چهبار در سواحل بلوچستان یکی از شهرهایی است که بیشترین حاشیه نشینی را دارا بوده که حاشيه نشینان پایین ترین شاخص های زندگی را دارند. روستاهایی مانند کمب، مرادآباد، عثمان آباد، رمین، محله پشت پمپ بنزین و جنگلوک که مدتی پیش در حادثه ای شک برانگیز خیلی از مردم، عملا بی خانمان شدند از جمله این این مناطق هستند. …..ادامه خبر