خبر

درخواست مولوی عبدالحمید درباره تحقیق و بررسی قتل سه نوجوان بلوچ توسط نیروهای نظامی در پهره

به گزارش رسانک روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مولوی عبدالحمید امام جمعه دزاپ با اشاره به موضوع کشته‌شدن سه نوجوان در پهره، بر لزوم تحقیق و بررسی بیشتر در این‌خصوص …..ادامه خبر

خبر

گـل ھــــان نـسـیر

✍🏻ایـــــــن،الــــــپ بـلـوچ گـل ھـان نـسـیـر 14 مـئـی 1914 ءَ نـوشـکـی ءَ ” کِـلـی مـیـنـگـل” ءَ ودی بـُوتـگ ــ آریـپ ءِ نـام ئِـے مـیـر ھـبـیـب ھـان مینگل بـُوتـگ ــ کـہ چـَہ …..ادامه خبر