مشکلات معیشتی و قرنطینه در بلوچستان

رسانک / آقای علیم یارمحمدی عضو مجلس جمهوری اسلامی از شهر دزاپ با بیان اینکه حدود ۷۴/۵ درصد از مردم استان بلوچستان و سیستان زیر خط امنیت غذایی قرار دارند، ادامه قرنطینه در استان را دشوار توصیف کردند.

ایشان همچنین افزودند : اکثریت جامعه را کارگران ساده ای تشکیل می دهند که مشمول هیچ کدام از طرح های معیشتی دولت قرار نمی گیرند و روزانه باید برای حل مشکلات معیشتی خانواده ها از منازل خارج شوند.

در حالی وزارت بهداشت از بحرانی شدن وضعیت استان و بالا رفتن شیب ابتلا به کرونا خبر می دهد که هیچ وقت قرنطینه واقعی در استان اجرا نشده است و آمار واقعی از سوی مسئولین بهداشتی استان ارائه نشده است و دولت هیچگونه برنامه ای جدی برای مقابله با بحران کرونا در استان بلوچستان و سیستان نداشته است.

گروهخبریتحلیلی_رسانک

بلوچستان #کرونا #فقر #بیکاری #فقر_تحمیلی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*