پیام به معین الدین سعیدی؛ خون شهدای جمعه های خونین را هزینه انتصابات و جاه و مقام نکنید.

عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن؛ (دوشنبه ۴ تیر ١۴٠٣)
 
آقای سعیدی علیرغم اینکه در بعضی از صحبت ها کارنامه چهار ساله نسبتا خوبی داشتید اما بارها به شما گفتم و نوشتم که اینقدر واژه “نظام مقدس” را تکرار نکنید، زیرا نه این نظام خونریز مقدس است و نه ذره ای اعتبار دارد که شما اکنون با ریختن خون شهدای جمعه های خونین به حساب “مسعود پزشکیان” تخته گاز اعتبار خودتان را خرج این نظام و سیرک انتصاباتی آن می کنید.

هنوز خون به ناحق زمین ریخته خدانور لجه ای ها و بیش از صد و بیست شهید جمعه های خونین زاهدان و خاش بر زمین لخته بسته است و تا به امروز حتی یک مامور جنایتکار هم مواخذه نشده و بلوچستان بیشترین اعدام ها را به نسبت جمعیت در کشور دارد و همچنان محروم ترین و فقیرترین است.

شرکت اهل سنت در انتخاباتی که طبق قانون اساسی در آن حق انتخاب شدن ندارند, خیانت به اهل سنت و خون همه “شهدای جمعه های خونین زاهدان و خاش و بقیه قربانیان جمهوری کودک کش اسلامی ایران است. این را به خاطر داشته باش که “مار پوست خود بگذارد اما خوی خود هرگز”
 
آیا پرسش انگیز نیست که چگونه چند ماه پیش مسعود پزشکیان برای یکی از ٢٩٠ صندلی سبز نمایندگی مجلس همانند خود شما رد صلاحیت شد, ولی برای جایگاه مقام دوم مملکت توسط همان شورای نگهبان تایید صلاحیت می شود؟ هرگز از خود پرسیده اید چرا؟ یا مردم را ساده لوح گیر آورده اید؟
 
مسعود پزشکیان بارها تاکید کرده که مجری “سیاست‌های مصوب خامنه ای” و مطیع “منویات رهبری” خواهد بود و نقش اصلی خود را در این محرکه و سیرک انتخاباتی آتش بیار هیزم تبلیغاتی فریبنده برای تنور انتخابات معرفی کرده, زیرا خامنه ای بارها تکرار کرده که رای به هر کاندیدا رای به “اصل نظام خونریز ضد بلوچ” است.

اکثر علما, فرهیختگان, جوانان و مردم بلوچ با صدای بلند گفته اند دیگر فریب نخواهند خورد.

رای بی رای

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*