خبر

مفتی محمد زکریا دهواری: مولوی سیدزاده حرف همه مردم بلوچستان و ایران را در مورد تحریم انتخابات زد

به گزارش رسانک، بدنبال سخنان بحق مولوی عبدالحکیم سیدزاده، امام جمعه و معاونت آموزشی حوزه علمیه منطقه گُشت سراوان در روز دوشنبه ٢٨ خرداد ماه ١۴٠٣ و در مراسم نماز …..ادامه خبر