خبر

عدم تخصیص سهمیه کامل سوخت به خودروهای شهروندان توسط جایگاه سوخت کاسکین ایرانشهر

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، عدم واریز سهمیه کامل سوخت حواله ای شرکت نفت به خودروهای شهروندان توسط جایگاه سوخت کاسکین ایرانشهر موجب نارضایتی شهروندان گردیده …..ادامه خبر