خبر

تداوم تشدید فشارها با احضار و بازجویی اساتید دارالعلوم مکی توسط نیروهای اطلاعات جهت اخراج طلاب افغانستانی

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، مولوی “نظرالله قلندرزهی” از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان برای بار دوم توسط نیروهای اطلاعات احضار، بازجویی و تحت فشار قرار گرفته …..ادامه خبر

خبر

شستونئے تها، یک جهمنندێن بلۆچیئے بێران بئیگ گۆن نامالومێن مردمانی تیرگواریان

رَسانک نیوز دوشمبهئے بانگواها ۷ هُرداد ۱۴۰۳، شستونئے تها ناهۆکئے هلکا، گۆن نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان یک جهمنندێن بلۆچے گۆن تیرئے لگّگا بێران بوتگ. اے جهمنندێن بلۆچئے پجّار (اَبدُلکریم پیرنژاد) …..ادامه خبر